كميته علمي و داوران

كميته علمي و داوران

 كميته علمي

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي و رئيس دبيرخانه دائمي كنفرانس
دكتر حسين تاج آبادي رئيس انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران - دبير علمي بخش قرآن
جناب آقاي دكتر محمدابراهيم سنجقي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر سعيد قرباني عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سركار خانم دكتر معصومه ميرابي زاده دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاههاي ايلام
جناب آقاي دكتر روشن احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
سركار خانم دكتر زهرا كاشاني ها عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر عليرضا عالي پور عضو هيئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر

دكتر عباس سهراب زاده رياست محترم دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر سيدمحمد طاهري مقدم عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي يداله رستمي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي رحمن ميرزائيان عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 

آقاي اميد محمدزاده عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي نبي اميدي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر فرزاد محمدي مدرس دانشگاه پيام نور استان ايلام
آقاي نورالدين رحيمي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نورايلام و چرداول
آقاي محسن بيگ زاده مدرس دانشگاه پيام نورايلام

دكتر محمد نقيب عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه
دكتر عيسي مسترحمي عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه
دكتر محمد رضايي رناني عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه
جناب آقاي دكتر عليرضا پور عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي غلامرضا عبدلي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر عسل عظيميان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم مرضيه قبادي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي دكتر حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر شكوفه روغني رئيس انجمن علمي كتابخانه هاي عمومي همدان

دكتر حسن زارعي متين رئيس دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دكتر امين حكيم مدرس دانشگاه تهران
دكتر وجه اله قرباني زاده دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر عليرضا رودباري عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر علي حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی

دكتر فيروز رازنهان استاديار موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كشور

دكتر مهدي قائمي اصل عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دکتر عیسی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي قوچان

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

دكتر فاطمه باقريان عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر مهدی خیراندیش عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

محمد صادقی مدرس دانشگاه کوپوتنسه اسپانیا

دكتر ناصر عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر فواد مكوندي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر جلال راعی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر حميد نهارداني مدرس دانشگاه پيام نور سبزوار

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر محمود غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر سعيد رحيمي پور دانشگاه فرهنگيان ايلام

دکتر حسن محجوب عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

پروفسور نظام الدین فقیه استاد دانشگاه شیراز

دكتر مجتبي اميري دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دكتر سيدمحمد مقيمي استاد دانشگاه تهران

دکتر فريبا عطايي رئيس دانشگاه فرهنگیان / پرديس اميركبير

دكتر حسين خنيفر استاد پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر حسين عظيمي عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر مصطفي جعفري عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

خانم دكتر وحيده عليپور عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر امير مومني هزاوه عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام و رئيس دانشگاه فرهنگيان ايلام

دكتر مرتضي افقه استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز 

كميته داوران

 

محمدحسن شریف نیا حقوق دانشگاه آزاد
مسعود نکونام حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
محبوبه گودرزی اردکانی مهندسی کامپیوتر سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس-دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی
سید رضا موسوی فرد حسابداری شرکت سروش سرآمدان سارینا (سهامی خاص-17913)
بهنام ابراهیمی حسابداری -
محمدمهدی داداشی چکان فقه و حقوق جزا دانشکده فنی و کشاورزی مراغه
ایرج ایسوند مدیریت دولتی (گرایش مالی) سازمان تامین اجتماعی (مدیریت درمان تامین اجتماعی)
سلیمان چراغی مدیریت اجرایی (استراتژی) ----
سحر ذکاوت هنر اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران
فرضعلی سالاری سردری برنامه ریزی شهری وزارت کشور- وزارت علوم
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت پارک علم و فناوری استان خوزستان
منصور گل محمدی مکانیک بیوسیستم دانشگاه آزاد
محسن بیگ زاده فقه و مبانی حقوق اسلامی مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
محمد امین جمشیدیان مدیریت منابع انسانی علوم و تحقیقات تهران/ مدرس دانشگاه های فنی، آزاد اسلامی و پیام ن
بهمن غلامی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهدی نبی پور افروزی مدیریت مالی دانشگاه ازاد واحد فیروزکوه (مدرس مدعو)
محمد حق شناس گرگابی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی
فرشته اسدالهیان مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی
ایوب ویسه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
ایوب ویسه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
حسن خداوردی حقوق دانشگاه آزاد
ابوذر صالحی حقوق ،مدیریت دانشگاه آزاد
محسن عماري حقوق بين الملل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران
سید شهرام فرود مدیریت فناوری اطلاعات شرکت پتروشیمی پارس
کبری تکلوبیغش فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدحسن حدادي مديريت مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي جلفا، جلفا آذربایجان شرقی
مصطفی ملکی فقه و مبانی حقوق اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
فرزاد اسفندیاری الهیات علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علیرضا صالحی نژاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
رحیم غابی زبان وادبیات فارسی دانشکده زبانهای

تيم اجرايي

تيم اجرايي

سركار خانم اكرم احمدي - دبير اجرايي

مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي

مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي