امکان ثبت نام در کارگاه های آموزشی آفلاین کنفرانس
1399/03/05

برای ثبت نام در کارگاه ها در سایت کنفرانس ثبت نام کرده و پس از ورود به صفحه کاربری خود در بخش ثبت خدمات وپرداخت تعرفه ها، کارگاه های مورد نظر را انتخاب کنید.