اختصاص کد یکتای COI به مقالات پذیرفته شده
1399/03/20

هشتمین همایش ملي پژوهش های  مديريت و علوم انسانی در ایران توسط سیویلیکا معرفی شد.
به مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس کد یکتای COI تعلق گرفته و به صورت تمام متن و رایگان در سایت مرجع دانش نمایه می شوند.