برگزاری وبینار مقاله نویسی
1399/06/11

کارگاه آموزشی مقاله نویسی همراه با اعطای مدرک رسمی و معتبر به صورت وبینار روز شنبه 15 شهریور 1399 برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به خط واتساپ09054835293 پیام ارسال کنید.