تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله
1399/11/24

در پی درخواست های مکرر پژوهشگران، مهلت ثبت نام و ارسال مقالات تا 18 اسفند 1399 تمدید شد.