آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه های دوره دهم کنفرانس
1401/06/24

در پاسخ به درخواست پژوهشگران گرامی
به اطلاع می رساند که پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده در"دهمین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین همایش ملی پژوهش‌هاي مديريت و علوم انساني در ايران " در اسرع وقت نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها حداکثر تا ساعت 24 روز چهارشنبه 30 شهریورماه 1401 اقدام نمایند.