درخواست گواهي نامه بين المللي ESC
1398/03/30

به اطلاع پژوهشگران ارجمند به خصوص متقاضيان گواهي نامه بين المللي ESC براي ششمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران مي رساند كه براي درخواست گواهي نامه ياد شده، پس از ثبت نام در سايت در صفحه كاربري خود، قسمت ثبت خدمات گزينه در خواست گواهي بين المللي ESC را انتخاب و تعرفه مربوطه را پرداخت كنند.