نمایه مقالات در SID
نمایه مقالات در SID

مقالات متقاضیان نمایه در SID " هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران"   در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی کشور درج شد. 
لینک نمایه
شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به نهمین دوره کنفرانس دعوت می نماییم.


1399/08/24 (1 سال قبل )