ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها

به اطلاع پژوهشگران ارجمند مي رساند كه آخرين مهلت ارسال مقالات به ششمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران مي رساند 3 تيرماه و آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها 5 تيرماه 98 مي باشد. لطفا براي پرداخت تعرفه ها به سايت همايش مراجعه و در صفحه كاربري خود، قسمت ثبت خدمات، خدمات مورد نظر را انتخاب و تعرفه مربوطه را پرداخت كنند.


1398/03/30 (1 سال قبل )