برگزاري همايش

به لطف خداي متعال و همراهي و همكاري انديشمندان، اساتيد، پژوهشگرا و دانشجويان ارجمند " ششمين همايش ملي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ايران و معرفي اولين كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق" در روز يكشنبه 9 تيرماه 1398 در فضايي صميمي در دانشگاه تهران برگزار شد. در ساعات آينده تعداي از عكس هاي همايش در كانال درج مي شود.


1398/04/10 (1 سال قبل )