ارسال پستي گواهي نامه ها

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان ارجمند مقالات پذیرفته شده ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران و اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق می رساند که سی دی مجموعه مقالات و گواهی نامه اصل مهمور به مهربرجسته و دارای هولوگرام امنیتی از روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه جاری با پست پیشتاز به ادرس پستی ثبت شده در سامانه کاربری ارسال می شود.
بديهي است ارسال پستي بسته ها منوط به واريز نمودن هزينه پست در صفحه كاربري بخش ثبت خدمات/ خدمات ويژه/ هزينه پست مدارك مي باشد. همچنين با هماهنگي قبلي امكان دريافت حضوري گواهي نامه و سي دي مجموعه مقالات فراهم مي باشد.


1398/04/18 (1 سال قبل )